Besøg/akut behov for lægehjælp

Besøg ligger altid midt eller sidst på dagen.
Der kan dog forekomme meget akutte besøg i konsultationstiden. I sådanne tilfælde vil ventende patienter få tilbudt en ny tid.

Bor du mere end 15 km fra klinikken kan det ske, at besøget aflægges af en anden læge fra Langeland.

Får du brug for akut lægehjælp kan du kontakte klinikken på 6251 3000 mellem kl. 8.00 og 12.30 fra mandag til torsdag og fredag mellem kl. 8.00 og 12.00

Mellem kl. 12.30 og kl. 16.00 skal du kontakte Lægernes telefonpasning på telf. 6614 1433, der sørger for kontakt til vagthavende læge. Fredag dog fra kl. 12.00.

Efter kl. 16.00 skal du kontakte Lægevagten på telf. 70 11 07 07.

Vi beder venligst om, at der ikke ringes om receptfornyelse til vagtlægerne.